achtergrond

Kleine bedrijven

Er is geen kwekersrechtvergoeding verschuldigd door kleine landbouwbedrijven.
Onder kleine bedrijven wordt verstaan: een totaal areaal graangewassen van 15 hectare of minder.

 

 

 

 

 

 

Hosted by Snodonia