achtergrond

Hoevezaad (Farm Saved Seed)

Door veredeling van landbouwgewassen worden steeds productievere rassen ontwikkeld met hogere kwaliteit en betere ziekteresistenties. Kweekbedrijven kunnen hun nieuw ontwikkelde rassen beschermen via het kwekersrecht. Door deze bescherming is de productie van uitgangsmateriaal (zaaizaad) in de E.G. niet toegestaan zonder een licentie van de kwekersrechthouder.
Een uitzondering hierop is o.a. de eigen vermeerdering van zaaizaad van granen, ook wel hoevezaad of Farm Saved Seed (FSS) genoemd. Deze eigen vermeerdering is toegestaan zonder licentie van de kwekersrechthouder mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • het zaaizaad wordt op het eigen bedrijf vermeerderd;
  • het gebruik van het eigen vermeerderde zaaizaad blijft beperkt tot het eigen bedrijf;
  • de teler meldt vóór 15 mei (in het jaar van de oogst) het gebruik van hoevezaad aan de kwekersrechthouder;
  • de landbouwer draagt een vergoeding af aan de kwekersrechthouder.

De graankweekbedrijven hebben de uitvoering hiervan centraal ondergebracht bij de beroepsorganisatie Assinsel.

Assinsel wijst erop dat juridische stappen zullen ondernomen worden indien zij aanwijzingen heeft dat landbouwers niet, niet volledig of niet tijdig, aan hun verplichting hebben voldaan tot aangifte en betalen van de vastgestelde vergoeding.

Hosted by Snodonia