achtergrond

Bedrag van de vergoeding

De vergoeding voor hoevezaad bedraagt voor granen 50% van de reguliere licentievergoeding die in de handel verschuldigd is voor het desbetreffende ras. Deze tarieven gelden in het geval u niet reeds op een andere manier een vergoeding hebt betaald.

Indien uit uw melding blijkt dat u een kwekersvergoeding dient te betalen, ontvangt u van Assinsel een factuur. Assinsel stuurt de ontvangen bedragen door naar de betreffende kwekers/licentiehouders.

Indien u in het kader van uw teeltcontract voor een ras reeds een vergoeding afdraagt of heeft afgedragen, dan kunt u dat in de melding aangeven en wordt u hiervoor vanzelfsprekend niet nogmaals door Assinsel gefactureerd.

U bent in dat geval echter nog steeds verplicht om vóór 15 mei melding te doen van het gebruik van eigen vermeerderd zaaizaad.

Voor eventuele vragen over de tarieven kunt u terecht bij de betreffende kweekbedrijven.

Klik hier voor het overzicht van de graanvariëteiten en bijbehorende vergoeding.

Hosted by Snodonia