achtergrond

Welkom op de website « hoevezaad.be »

Via deze website kan u het gebruik van eigen zaaizaad melden.

Deze website kadert in de context dat het vermeerderen van materiaal van een ras dat is beschermd door Europees kwekersrecht niet zondermeer is toegestaan. Een uitzondering hierop is de vermeerdering van zaaizaad van granen door landbouwers op het eigen bedrijf. Men noemt dit ook wel “ Hoevezaad” of “Farm Saved Seed (FSS)”. Vermeerdering van beschermde graanrassen is toegestaan wanneer het gebruik van eigen vermeerderd zaaizaad beperkt blijft tot het eigen bedrijf én de teler voor 15 mei van het oogstjaar meldt dat hij gebruik maakte van hoevezaad. Hij moet dit melden aan de houder van het kwekersrecht en aan hem daarvoor een billijke vergoeding betalen.

De zaaizaadbedrijven hebben de uitvoering van deze regeling ondergebracht bij ASSINSEL, die de Belgische veredelingsbedrijven verenigt.

Via deze website kan u het gebruik van hoevezaad melden zodat u op een eenvoudige wijze aan uw wettelijke meldplicht kunt voldoen. Om aangifte te doen, klik op het meldformulier.

Op de pagina variëteiten en tarieven hoevezaad kunt u zien voor welke variëteiten van diverse graangewassen een vergoeding verschuldigd is en hoeveel deze vergoeding in uw geval bedraagt.

Meer achtergrondinformatie over de meldplicht kunt u vinden onder de rubriek Aangifte.

Voor vaak voorkomende vragen klikt u best op de pagina veel gestelde vragen. Indien u het antwoord op uw vraag hier niet vindt, neem dan contact op met Assinsel.

Hosted by Snodonia